VIP-rummet

Numera har vi möjlighet att erbjuda vår VIP-avdelning för större och mindre sällskap.

Kontakta oss för menyförslag!